Banner

Buồng phun sơn nước 2 quạt hút Mới

Giá: 2,000 USD

  • Việt Nam
  • TDIN.C1.B1.A1.S3
  • 12 tháng
  • chuyển khoản
  • Giao ngay
  • 5%

Nhà cung cấp

Buồng phun sơn nước 1 quạt hút

Ứng dụng:

  • Hút và xử lý bụi sơn trong công đoạn phun sơn làm đẹp sản phẩm
  • Có thể sử dụng thiết bị như 1 máy làm sạch không khí trong nhà xưởng sản xuất.
Liên hệ