Banner

Khớp nối DHP-P85 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:35

Khớp nối công nghiệp dạng khớp nối ngón, khớp nối bulong, khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P100 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:35

Khớp nối DHP-P100 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P120 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:35

DHP-P120 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P140 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

Khớp nối DHP-P140 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P160 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P160 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P180 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P180 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P200 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

Khớp nối DHP-P200 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P225 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Pin Coupling

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P225 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P250 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

Khớp nối DHP-P250 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P300 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P300 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P180 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P180 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P400 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P400 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P450 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P450 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P500 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P500 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Khớp nối DHP-P550 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/11/2019 08:34

DHP-P550 - Khớp nối ngón - Khớp nối bulong - Khớp nối Pin Coupling được sản xuất tại Đại Hồng Phát, hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng nhiệt độ môi trường được phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH SX TM DV kỹ thuật Đại Hồng Phát
Thành viên vàng
Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Đồng điện cực

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 22/10/2018 07:50

Cung cấp đồng điện cực (Đồng Crom) là hợp kim đồng cao, chiếm hàm lượng Crom từ 0.6-1.2%, tính chịu nhiệt rất cao, tính dẫn điện cao (85%IACS) và cũng dễ uốn tạo hình, chịu mài mòn tốt, chống oxy hóa tốt và có độ bền cao.

Lò xo khuôn

Xuất xứ: Đài Loan
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 18/06/2018 09:18

Hiện nay chúng tôi đang mở rộng thị trường sản phẩm lò xo khuôn phục vụ cho ngành sản xuất khuôn mẫu với công nghệ của Đài Loan sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của Nhật, giá tốt.

Phôi hợp kim YG15, YG20, YG25

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 1,500,000 VND
Ngày đăng: 13/06/2018 09:10

Cung cấp phôi hợp kim YG15, YG20, YG25 dùng chế tạo khuôn đột dập. Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề. Chúng tôi tự tin khẳng định sản phẩm chúng tôi cung cấp có giá thành hợp lý và chất lượng tốt nhất.

Giá tham khảo: 1,500,000 VND

Dao tiện kim cương nhân tạo PCD

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 1,800,000 VND
Ngày đăng: 13/06/2018 09:09

Công ty TNHH XNK TM KT Hoàng Tinh Thành cung cấp các loại dao tiện kim cương nhân tạo PCD dùng tiện trục cán thép, tiện trục Carbide, trục thép gió...

Giá tham khảo: 1,800,000 VND

Hợp kim cứng

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 1,500,000 VND
Ngày đăng: 13/06/2018 09:09

Công ty TNHH XNK TM KT Hoàng Tinh Thành cung cấp các loại hợp kim cứng chất lượng cao dùng cho cơ khí chế tạo. Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách.

Giá tham khảo: 1,500,000 VND

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.