Banner

Phần mềm kế toán hợp tác xã KTHX

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 12/06/2015 13:39

Phần mềm kế toán KTHX dùng để quản lý kế toán cho các Hợp tác xã, đáp ứng được các chế độ kế toán theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC; Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC; Quyết định số 1017-TC/QĐ/CĐKT.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp KTDN DTSoft

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 4,500,000 VND
Ngày đăng: 12/06/2015 13:39

Kế toán doanh nghiệp là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. KTDN phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất.

Giá tham khảo: 4,500,000 VND / Phần mềm

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp KTHC DTSoft

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 30/11/2013 15:27

Phần mềm KTHC DTSoft là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán. KTHC DTSoft hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng với nhiều nghiệp vụ khác nhau trên nhiều vùng dữ liệu và tổng hợp dễ dàng.

Phần mềm kế toán chuyên nghiệp Accura

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 5,000,000 VND
Ngày đăng: 06/08/2013 10:04

Phần mềm kế toán chuyên nghiệp Accura, cập nhật chế độ tài chính kế toán mới nhất, phân tích tình tình tài chính chuyên nghiệp

Giá tham khảo: 5,000,000 VND / Phần mềm

Phân hệ quản lý tài chính DAS

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 22/10/2012 08:53

DAS không cố định các loại sổ sách như các chương trình kế toán khác mà hệ thống cho phép người sử dụng tự mở các số sách kế toán phù hợp với qui mô doanh nghiệp (mở rộng không giới hạn). Doanh nghiệp có thể mở sổ thu - chi tiền mặt , thu - chi tiền gửi ngân hàng, mua hàng, bán hàng, phân bổ giá thành…tuỳ theo mô hình sử dụng của doanh nghiệp. Việc định khoản tự động giúp cho người sử dụng cập nhật nhanh và hiệu quả các chứng từ phát sinh, tránh được sai sót trong quá trình nhập liệu.

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.