Banner

Dây cáp điện tàu thủy BUMHAN

Giá: Liên hệ

  • 70

Nhà cung cấp

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

Tiêu chuẩn JIS, IEC, BS, NEK

Cáp Động Lực và Chiếu Sáng

  • Cáp Thường hoặc Cáp Chậm Cháy
  • Cáp Chậm Cháy và Cáp Chống Cháy

 Cáp Điều Khiển và Tín Hiệu

  •  Cáp Thường hoặc Cáp Chậm Cháy
  •  Cáp Chậm Cháy và Cáp Chống Cháy

 Cáp Điện Thoại và Thông Tin
 Cáp Di Động và Cáp Mềm

  •  Dây Cho Tủ Bảng Điện (SCP)
  •  Dây Cho Thiết Bị Điều Khiển (SYP)
  •  Dây Mềm (DPNP/TPNP/FPNP)
Liên hệ