Banner

DỊCH VỤ XỬ LÝ RÁC

Giá: 500,000 VND

  • 1,199
  • Công nghệ khí hóa trong xử lý rác

Nhà cung cấp

Dịch vụ cung ứng về xử lý rác thải trên các địa phương. Công nghệ khí hóa rác là một công nghệ mới thân thiện môi trưởng, giảm thiểu nguy cơ tác động đến sức khỏe con người, tái tạo các sản phẩm có ích phục vụ lại đời sống con người.

Công ty TNHH Sa Mạc Xanh xin được giới thiệu dịch vụ xử lý rác thải bằng phương pháp khí hóa.

Liên hệ