Banner

Đồng đỏ ống thẳng Mới

Giá: 120,000 VND / Kilogam

  • 1,573
  • 99999
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • theo yêu cầu khách hàng

Nhà cung cấp

Thông tin sản phẩm đồng đỏ ống thẳng:

STT
Đường kính ngoài ống
Đường kính trong ống
Chiều dày thành ống
Sai Lệch kích thước của ống đồng đỏ
Sai lệch kích thước của ống đồng thau
1
6
5,3
0,35
0,05
0,10
2
8
7,3
0,35
0,05
0,10
3
10
9,3
0,35
0,05
0,10
4
12
11,3
0,35
0,08
0,15
5
14
13,1
0,45
0,08
0,15
6
16
14,8
0,6
0,08
0,15
7
18
16,5
0,75
0,08
0,15
8
20
18
1,0
0,08
0,15
9
22
19,6
1,2
0,10
0,25
10
25
22
1,5
0,10
0,25
11
30,43
27.05
1,69
0,10
0,25
12
Liên hệ