Banner

Dung môi Acetonitrile, ChromAR® for HPLC ( Xuất xứ - MACRON (A AVANTOR BRAND) Mới

Giá: 550,000 VND

  • Ba Lan
  • MACR2856-10
  • liên hệ
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • có sẵn
  • 4 lít/chai

Nhà cung cấp

Liên hệ