Banner

Dung môi tinh khiết (Xylene - Toluen - Chloroform - Cyclohexane -Dichloromethane - Ethyl acetate ) MACRON (A AVANTOR BRAND) Mới

Giá: Liên hệ

  • 1,776
  • liên hệ
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • có sẵn
  • 2.5 lít/chai

Nhà cung cấp