Banner

Giải pháp công nghệ phần mềm quản lý chi phí vận tải container Mới

Giá: 14,000,000 VND

 • 1,956
 • 12 tháng
 • tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • 2 ngày
 • liên hệ

Nhà cung cấp

Doanh nghiệp sử dụng BESTGEAR CÓ GÌ KHÁC so với Doanh nghiệp sử dụng Ecxel để quản lý

BESTGEAR TỰ TIN ỔN ĐỊNH " NHÂN SỰ - NGHIỆP VỤ - DỮ LIỆU" CHO DOANH NGHIỆP

1/ ƯU ĐIỂM VỀ NHÀ CUNG CẤP (https://www.systemgear-vietnam.com)

 • Luôn chú trọng cải tiến nghiệp vụ, đổi mới công nghệ ứng dụng vào sản phẩm
 • Được sự hỗ trợ tích cực về công nghệ từ các công ty thành viên tập đoàn SystemGear Nhật Bản, đặc biệt là công ty Softtek với phần mềm Quản lý vận tải xe tải luôn đứng đầu thị trường Nhật Bản (https://www.systemgear.com)

2/ ƯU ĐIỂM GIẢI PHÁP

 • Người dùng có thể làm việc bất kì ở đâu thông qua internet
 • Phiên bản cài đặt tập trung 1 nơi, do vậy dễ quản lý và bảo trì nhanh chóng
 • Đa ngôn ngữ, giao diện và báo cáo bằng tiếng Việt, Nhật và Anh

3/ ƯU ĐIỂM NGHIỆP VỤ

 • Dữ liệu kế thừa lẫn nhau, nên giảm đáng kể thời gian nhập liệu, xử lý báo cáo
 • Có hệ thống nhắc việc để luôn kịp thời xử lý công việc không bị quá hạn
 • Hệ thống báo cáo đa dạng phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp
 • Hỗ trợ kết xuất báo cáo ra file excel, tiện cho việc điều chỉnh báo cáo  theo mẫu riêng của khách hàng.

4/ VẤN ĐỀ PHẦN MỀM GIẢI QUYẾT

  

A) VĂN PHÒNG

 • Quản lý đơn hàng, tình hình vận chuyển, chi phí vận chuyển chuyến
 • Cảnh báo thời gian hết hạn lấy/hạ cont
 • Cảnh báo kì hạn trả rỗng, cont nào chưa đi trả rỗng 
 • Quản lý khách hàng trả tiền cước, khách hàng trả tiền nâng hạ
 • Quản lý tạm ứng, tiền lương (theo chuyến, theo doanh thu, ...), quyết toán từng chi phí với tài xế
 • Lấy tự động chi phí nâng hạ, chi phí cố định để không bỏ sót chi phí nào
 • Lấy tự động số km, số lít dầu theo cự ly vận tải 
 • Quản lý xe công ty vận chuyển hay xe thuê ngoài
 • Thông báo đến hạn gia hạn tất cả các loại giấy phép, bảo trì, thay thế phụ tùng xe
 • Báo cáo tình hình đơn hàng, tình trạng xe
 • Báo cáo doanh số, chi phí, lợi nhuận chuyến, khách hàng, lợi nhuận cuối cùng của từng xe
 • Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả đối tác
 • Tại văn phòng có thể xem hình ảnh liên quan vận chuyển tài xế gởi về của từng chuyến
 • Thông báo tin nhắn với một hoặc tất cả tài xế cùng lúc
 • Xem trạng thái vận chuyển của từng lộ trình
 • Xem vị trí xe, xe nào đang chở hàng, đang chở rỗng, xe đang đi hay đang về

B) TÀI XẾ

 • Nhận lệnh vận chuyển trên điện thoại
 • Cập nhật lộ trình từng điểm đã hoàn thành
 • Trao đổi tin nhắn với văn phòng
 • Chụp hình các thông tin liên quan của cont gởi về cho văn phòng

───────────SystemGear VN Co.,Ltd─────────────────────────────────
Công ty SystemGear Việt Nam
180 – 182 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM
Tel: (028) 62905297; Di động: 0903 361398
Website: http://www.bestgear-series.com
Facebook:  https://www.facebook.com/bestgearseries/

Liên hệ