Banner

Phần mềm quản lý Đào tạo FSC Univertrain Mới

Giá: Liên hệ

  • Việt Nam
  • MS105/05
  • Liên hệ trực tiếp
  • Thỏa thuận
  • Thỏa thuận
  • Không

Nhà cung cấp

Tính năng chính
- Cập nhật, tra cứu, kết quả tuyển sinh, cơ chế tuyển sinh
- Lập kế hoạch đào tạo: Thời khoá biểu, lịch giảng dạy, phân công giảng dạy
- Xây dựng chương trình khung đào tạo: Lựa chọn tín chỉ, nhóm môn học cho các khoa ngành, cho phép sinh viên tự chọn các môn học thuộc diện tự chọn, phương pháp tổng kết điểm, quy chế về xét duyệt điểm thi, xét lên lớp và danh hiệu...
- Quản lý theo dõi kết quả đào tạo: thống kê giờ học, giờ dạy, giáo viên dạy, lập phòng thi, phân phòng thi, kết quả thi...
- Quản lý theo dõi quá trình đào tạo: quản lý các thông tin về sinh viên từ khi tuyển sinh cho đến lúc ra trường...
- Các báo cáo: báo cáo tuyển sinh, tổng kết môn học, khoá học, bảng điểm, học bạ...
- Đăng tin ngắn về các thông tin liên quan đến đào tạo.
- Các chức năng quản trị hệ thống
...và các tính năng khác

Tiện lợi
- Cho phép tuỳ biến khung đào tạo: quy chế về thang điểm, học phần, phương pháp tính điểm, thi lại, học lại...
- Tự cập nhật các danh mục: khoa, ngành học, lớp, môn học...
- Tuỳ biến thiết kế các ngành học, môn học, cơ chế và quy chế riêng cho từng ngành đào tạo.
- Hỗ trợ cả phương pháp đào tạo theo khung và đào tạo theo tín chỉ.
- Hỗ trợ truy cập đa phiên, đa điểm - vận hành trên mọi trình duyệt web.

Thân thiện - linh hoạt
- Cho phép tuỳ biến khung đào tạo: quy chế về thang điểm, học phần, phương pháp tính điểm, thi lại, học lại...
- Tự cập nhật các danh mục: khoa, ngành học, lớp, môn học...
- Tuỳ biến thiết kế các ngành học, môn học, cơ chế và quy chế riêng cho từng ngành đào tạo.
- Hỗ trợ cả phương pháp đào tạo theo khung và đào tạo theo tín chỉ.
- Hỗ trợ truy cập đa phiên, đa điểm - vận hành trên mọi trình duyệt web.
- Giao diện thân thiện, hiển thị đa ngôn ngữ
- Hỗ trợ unicode.

Tính mở - cập nhật
- Quản lý và theo dõi tình hình thu nộp học phí.
- Các chế độ liên quan đến học sinh sinh viên: học bổng, ưu đãi, chính sách...
- Các chế độ liên quan đến giáo viên: Giờ dạy thêm, phụ cấp...
- Gắn thêm các modul quản lý khác theo yêu cầu.

An toàn, bảo mật
- Có cơ chế sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu đơn giản;
- Nâng cấp phần mềm mà không ảnh hưởng đến dữ liệu cũ.
- Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn.
- Hỗ trợ đa người dùng.
- Có chức năng khoá sổ khi đã xong các kỳ kế toán cũ.
- Có thể làm việc liên năm mà không cần phải kết chuyển số dư.
- Phân quyền chi tiết đến từng chức năng của chương trình.

Liên hệ