Banner

Hệ thống tự động hóa tích hợp xây dựng theo mô hình hệ thống điều hành sản xuất MES Mới

Giá: Liên hệ

 • 1,454
 • MS341/14
 • liên hệ trưc tiếp
 • thỏa thuận
 • thỏa thuận
 • liên hệ trực tiếp
 • Không

Nhà cung cấp

Hệ thống tích hợp là cầu nối thống nhất, thông suốt hai chiều giữa khối quản lý và sản xuất giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất từ khâu hoạch định kế hoạch sản xuất đến khâu sản xuất ra thành phẩm.

Ứng dụng: Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa có hệ thống tự động hóa sản xuất đáp ứng theo mô hình SCADA / DCS mở. Tại các cơ sở sản xuất khép kín có nhu cầu nâng cấp hệ thống thiết bị và nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý và điều hành sản xuất.

Đặc điểm của hệ thống tự động hóa tích hợp xây dựng theo mô hình hệ thống điều hành sản xuất MES:

 • Hệ thống gồm phần mềm hoạch định kế hoạch sản xuất, tài nguyên doanh nghiệp EMRP và hệ thống tự động hóa VIAG-MCS04 điều khiển quá trình sản xuất.
 • Hệ thống EMRP cung cấp chức năng lập kế hoạch; quản lý nhân lực, thiết bị, nguyên vật liệu; theo dõi quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, sự cố máy móc và chấm công.
 • Hệ thống điều khiển quá trình VIAG-MCS04 phát triển trên cơ sở hệ thống SIMATIC PCS7 (Siemens) cung cấp các số liệu cần thiết cho EMRP và thực thi kế hoạch sản xuất đề ra.
 • Giao diện giữa EMRP với hệ thống VIAG-MCS04 đơn giản thông qua đường truyền mạng Ethernet công nghiệp.
Liên hệ