Banner

Hệ trục chân vịt tàu thủy Mới

Giá: Liên hệ

  • 1,805
  • VM-SF
  • 12 tháng
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • thỏa thuận

Nhà cung cấp

Giới thiệu hệ trục chân vịt tàu thủy:

Chiều dài trục đến 8m
Vật liệu: thép rèn, inox
Sử dụng cho tàu biển, tàu ven biển, tàu khách, tàu kéo, tàu công tác...

Liên hệ