Banner

Máy khoan thuỷ lực Hiệu HYUNDAI EVERDIGM Mới

Giá: 1 VND

  • Hàn Quốc
  • ECD40E
  • 12 tháng
  • TTR
  • 30 ngày
  • theo tiêu chuẩn

Nhà cung cấp

áy khoan thuỷ lực Hyundai Everdigm, sản xuất tại Hàn Quốc.

Do Công ty LIEN AN phân phối tại Việt Nam.

Liên hệ