Banner

Máy quấn màng pallet tự động tích hợp phủ màng trên cuộn giấy vệ sinh Mới

Giá: 8,000 USD

  • Khác
  • 84224000
  • 12 tháng
  • TT
  • 30 ngày sau khi thanh toán
  • hàng xuất khẩu
  • 50%

Nhà cung cấp