Banner

Máy rửa siêu âm Mới

Giá: 6,500 USD

  • Mexico
  • S8500
  • liên hệ
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • thỏa thuận
  • liên hệ

Nhà cung cấp

Thông tin sẩn phẩm máy rửa siêu âm:

Máy rửa siêu âm (Ultrasonic cleaning machine): Kích thước theo yêu cầu khách hàng.
Máy rửa siêu âm Branson có thể ứng dụng trong rửa khuôn, rửa các chi tiết sau khi gia công với các tần số khác nhau như 25, 40, 80, 120 ...Khz.
Giá phí máy thấp, sử dụng an toàn, ổn định.

Liên hệ