Banner

Phần mềm kế toán chuyên nghiệp Accura Mới

Giá: 5,000,000 VND / Phần mềm

  • 1,286
  • MS105/02
  • 12
  • Thỏa thuận
  • Thỏa thuận

Nhà cung cấp

Ưu điểm 

- Không tốn phí
- Không cần thông thạo nghiệp vụ kế toán
- Không phải lo lắng về dịch vụ hỗ trợ

Dễ dùng
- Hỗ trợ nhiều tiện ích cao cấp
- Cho phép thiết lập định khoản tự động
- Nhiều công cụ hỗ trợ nghiệp vụ
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Thiết kế hiện đại
- Tìm kiếm linh hoạt
- Cảnh báo, nhắc việc.

 Tin cậy
- Phân quyền và bảo mật
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu
- Đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ
- Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn
- Hệ thống sổ sách báo cáo đa dạng
Vận hành
- Lý do lựa chọn Accura của các doanh nghiệp
- Giá cả và chất lượng năng lực và kinh nghiệm
- Dịch vụ hỗ trợ
- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. 
Phần mềm được thiết kế tùy biến, linh hoạt: Phù hợp với mọi loại hình, quy mô doanh nghiệp, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tùy biến về giao diện và chỉ tiêu quản lý, tra cứu, tìm kiếm linh hoạt. 

Cập nhật chế độ tài chính kế toán mới nhất: 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. 
Thông tư số 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. 
Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP. 
Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP. 
Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP. 
Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. 
Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán. 

Phân tích tài chính chuyên nghiệp: 
Tự động tính toán và hiển thị các chỉ số tài chính như: Khả năng thanh toán, Khả năng sinh lời, Tỷ suất lợi nhuận... để đánh giá được tình hình sức khỏe của doanh nghiệp. 
Hàng loạt các biểu đồ trực quan giúp nhà quản trị luôn nắm được tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp, từ đó ra quyết định kịp thời thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Hệ thống báo cáo thống kê đa dạng: Cho phép tùy biến, sửa đối theo nhu cầu, báo cáo chi tiết, đầy đủ theo từng phân hệ, từ chi tiết đến tổng hợp, từ thống kê đến vẽ biểu đồ so sánh, từ phân tích đến đánh giá. 
Bảo mật và an toàn thông tin: Cho phép phân quyền theo từng người dùng với từng chức năng và thông tin tương ứng với vai trò. Lưu vết toàn bộ thao tác của người dùng, cung cấp công cụ sao lưu phục hồi dữ liệu tự động. 
Tùy biến chức năng, nghiệp vụ theo yêu cầu: Do được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại nên khi khách hàng có các yêu cầu quản lý đặc thù hoặc giải quyết các nghiệp vụ riêng, FSC dễ dàng đáp ứng yêu cầu với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất. 
Sử dụng công nghệ hiện đại: Phát triển trên nền tảng công nghệ .NET hiện đại nhất của Microsoft. Sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001. Tương thích với các hệ điều hành mới nhất hiện nay như Windows Vista, Windows 7.
Liên hệ