Banner

Phần mềm quản lý Gara ô tô chuyên nghiệp - SSOFT GARA Mới

Giá: Liên hệ

 • Việt Nam
 • Liên hệ trực tiếp
 • Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Thỏa thuận

Nhà cung cấp

Giới thiệu phần mềm quản lý Salon, Gara ô tô:
 • Phần mềm quản lý gara ô tô SSOFT GARA đáp ứng đầy đủ quy trình quản lý xưởng sửa chữa gara ô tô, mua bán ô tô và phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quản lý gara ô tô (sửa chữa, bảo dưỡng, buôn bán ô tô, xe máy) theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Gara ô tô của các hãng xe như Toyota, Huyndai, Ford…
 • Sản phẩm có tính chất quản trị cao, sử dụng đơn giản, có thể dùng cho nhà quản lý hoặc kế toán hoặc nhân viên bán hàng thông thường. Các báo cáo đơn giản dễ hiểu, được chỉnh sửa đúng theo yêu cầu của quý khách. Số người dùng không hạn chế, sử dụng được ở nhiều máy tính với dữ liệu tập trung. Các báo cáo, báo giá, lệnh sửa chữa, hóa đơn có thể kết xuất ra excel, word, email. Dữ liệu có thể phục vụ việc quản trị doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính kế toán.  
A. Các modul chính của phần mềm SSoft Plaza
 • Quản lý xe, khách hàng, nhà cung cấp, bảo hiểm
 • Quản lý cố vấn, dịch vụ, báo giá, duyệt báo giá
 • Quản lý bán hàng, xuất kho, lệnh sửa chữa
 • Quản lý nhập mua, nhập kho
 • Quản lý kho, nhập xuất điều chuyển kho
 • Quản lý thu chi, quỹ và công nợ
 • Báo cáo phân tích tổng hợp, thống kê lãi lỗ
 • Quản lý hệ thống, phân quyền, bảo mật
I. Quản lý xe, khách hàng, nhà cung cấp, bảo hiểm
 • Quản lý xe và nhật ký bảo dưỡng sửa chữa xe.
 • Quản lý thông tin xe vào xưởng ( Biển số, số km, nic xe, đời xe, số khung, số máy, chủ xe ….)
 • Lập kế hoạch hạn sửa chữa bảo dưỡng, thay dầu đối với từng loại xe, đời xe
 • Theo dõi nhật ký bảo dưỡng của các xe vào xưởng và sử dụng dịch vụ
 • Báo cáo các xe đến hạn bảo dưỡng, thay dầu.
Khách hàng
 • Quản lý phân nhóm khách hàng (khách buôn, khách lẻ, khu vực …).
 • Quản lý thông tin chi tiết khách hàng ( Mã khách, số thẻ, tên khách, điện thoại, địa chỉ, email, số mobile, website …).
 • Đối với khách hàng là cty thì có nic danh sách người liên hệ.
 • Một khách hàng có thể vừa là khách hàng và nhà cung cấp.
Nhà cung cấp
 • Quản lý phân nhóm nhà cung cấp (phụ tùng, sơn …)
 • Quản lý thông tin chi tiết nhà cung cấp ( Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, điện thoại, địa chỉ, email, số mobile, website, tài khoản ngân hàng, mã số thuế …).
II. Quản lý cố vấn, dịch vụ, báo giá, duyệt báo giá

Danh mục dịch vụ
 • Quản lý danh mục các công việc sửa chữa ( Mã công việc, tên công việc, loại xe,  đời xe, đơn giá dịch vụ …)
 • Tiếp nhận xe vào xưởng:
  • Quản lý thông tin xe vào xưởng, đánh giá hỏng hóc và lập báo giá cho khách hàng.
  • In phiếu tiếp nhận xe, tình trạng xe và báo giá trước khi khách duyệt.
 • Lập báo giá cho khách hàng, bảo hiểm
  • In báo giá chuẩn cho khách hàng sau khi khách hàng hoặc bảo hiểm duyệt.
  • In lệnh sửa chữa, phiếu xuất kho cho việc sửa chữa.
  • In hợp đồng sửa chữa ( nếu cần).
 • Theo dõi tình hình các xe đang sửa chữa
  • Theo dõi các xe đang sửa chữa bảo dưỡng, thông báo và báo giá cho khách hàng khi có phát sinh trong quá trình sửa chữa.
  • In phiếu thanh toán, phiếu ra xưởng sau khi xe sửa chữa xong
  • Thanh lý hợp đồng sửa chữa ( nếu có hợp đồng sửa chữa ).
III. Quản lý bán hàng, xuất kho và dịch vụ

-         Phân loại xe sửa chữa ( bảo hành, bảo dưỡng,sửa chữa …)
-         Phân loại xe có bảo hiểm hay xe không có bảo hiểm
-         Phiếu tiếp nhận kiểm tra đánh giá tình trạng của xe
-         Phiếu bàn giao xe để sửa chữa bảo dưỡng
-         Phiếu báo giá sửa chữa, hợp đồng sửa chữa, nghiệm thu xe …
-         Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng(Phụ tùng bán, dầu bán, công sửa chữa …)
-         Báo cáo công nợ khách hàng nếu bán chịu
-         Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng.
-         Báo cáo tình hình sửa chữa bảo dưỡng xe.
-         Báo cáo bán hàng (theo ngày, khách hàng, hàng hóa vật tư, kho …)
-         Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi bán.
-         Báo cáo phân tích bán hàng theo mặt hàng,khách hàng,thời gian  … và các báo cáo theo đặc thù riêng.
-         Báo cáo Doanh thu bán hàng theo hóa đơn.
-         Báo cáo Doanh thu bán hàng theo ngày hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào.
-         Báo cáo Doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm hàng, kho hàng.
-         Báo cáo Doanh thu bán hàng theo từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng (khách buôn, khách lẻ, khách quen …).
-         Báo cáo công nợ bán hàng nếu khách hàng mua chịu hoặc trả chậm.
 
IV. Quản lý nhập mua, nhập kho
 
-       Cập nhật số liệu khi mua hàng, nhập khẩu xe, phụ tùng (ngày mua, nhà cung cấp, mặt hàng, số lượng, kho nhập, đơn giá, hình thức khuyến mãi, chiết khấu, thuế suất ..vv..).
-         Báo cáo công nợ nhà cung cấp nếu mua nợ.
-         Báo cáo số tiền đã trả nhà cung cấp.
-         Báo cáo hàng nhập mua (theo ngày, nhà cung cấp, vật tư, kho …).
-         Báo cáo số lượng được khuyễn mãi, chiết khấu khi mua.
-         Báo cáo phân tích mua hàng theo mặt hàng,nhà cung cấp,thời gian  … và các báo cáo theo đặc thù riêng.
 
V. Quản lý kho, nhập xuất điều chuyển kho

Danh mục
-         Quản lý phân nhóm, phân loại phụ tùng hàng hóa (Nhóm phụ tùng, sơn, dầu nhớt….).
-         Quản lý thông tin chi tiết mặt hàng (Mã phụ tùng, mã lô, mã vạch, tên sản phẩm, đơn vị tính, giá nhập, giá bán buôn, giá bản lẻ, xuất sứ, hạn sử dụng, cảnh báo tồn tối thiểu, tồn  tối đa …).
-         Quản lý giá bán buôn giá bán lẻ đối với từng mặt hàng, phụ tùng, nhóm hàng cho từng loại khách hàng khác nhau (Khách buôn, khách lẻ, khách quen ..).
Chức năng
-         Quản lý nhập xuất kho nội bộ.
-         Quản lý xuất điều chuyển hàng giữa các kho.
-         Thẻ kho.
-         Thẻ chi tiết vật tư.
-         Báo cáo hàng tồn.
-         Báo cáo tổng hợp hàng nhập.
-         Báo cáo chi tiết hàng nhập.
-         Báo cáo tổng hợp hàng xuất.
-         Báo cáo chi tiết hàng xuất.
-         Báo cáo kiểm kê kho hàng.
-         Báo cáo danh sách mặt hàng.
-         Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa ( theo kho, vật tư, lô …)
 
VI. Quản lý thu chi, quỹ và công nợ
 
-         Quản lý các Phương thức thanh toán : tiền mặt, sec, thẻ tín dụng, chuyển khoản…
-          Cho phép định nghĩa các danh mục thu chi.
-         Các danh mục thu chi sẽ được phân chia theo nhóm.
Ví dụ: Chi tiếp khách, chi chi phí văn phòng, chi mua hàng  …
-         Quản lý tình hình thu chi theo ngày, tháng năm …
-         Quản lý quỹ và tồn quỹ.
-         Báo cáo doanh số tiền thu khi bán hàng, dịch vụ.
-         Báo cáo tiền khi chi trả nhà cung cấp.
-         Quản lý tình hình thu chi công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
-         Quản lý tình hình thu chi và quỹ tại ngân hàng.

VII. Báo cáo phân tích tổng hợp và thống kê lãi lỗ
 
Bán hàng, dịch vụ
-         Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng, dịch vụ sửa chữa theo mặt hàng, phụ tùng ( dạng tổng hợp và chi tiết).
-         Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng, phụ tùng và dịch vụ sửa chữa theo khách hàng (dạng tổng hợp và chi tiết).
-         Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng và dịch vụ sửa chữa theo các chương trình khuyến mãi.
-         Báo cáo tình hình lãi lỗ bán hàng, phụ tùng theo mặt hàng, nhóm hàng.
-         Báo cáo doanh số thực thu khi bán hàng, phụ tùng và tiền khách nợ.
-         Báo cáo tổng hợp công nợ của khách hàng theo mặt hàng, nhóm hàng.
-         Báo cáo tổng hợp dịch vụ sửa chữa ( công sửa chữa, công thay thế ….)
Mua hàng
-         Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo nhà cung cấp.
-         Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo từng mặt hàng, nhóm hàng.
-         Báo cáo hàng tồn trong kho.
-         Báo cáo cảnh báo hàng tồn kho khi hàng sắp hết hoặc thừa nhiều.
Quản trị
-         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng, phụ tùng.
-         Báo cáo phân tích bán hàng ( theo dõi mặt hàng bán nhanh, chậm ).
-         Báo cáo so sánh bán hàng từng mặt hàng trong các khoảng thời gian khác nhau.
-         Báo cáo xe nhập theo từng chủng loại xe, từng ngày, từng khoảng thời gian do người dùng tự chọn.
-         Thông tin xe bán ra và nhập vào
-          Báo cáo phụ tùng xuất bán khi sửa chữa
-         Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng
-         Sổ theo dõi bảo hành
-         Sổ theo dõi bảo dưỡng(cho biết xe nào đến kỳ bảo dưỡng,bảo hành để liên hệ với khách hàng đến bảo hành bảo dưỡng)
-         Báo cáo quản lý thông tin từng khách hàng (số lần bảo hành bảo dưỡng xe tại gara) để từ đó có những chính sách khuyến mãi áp dụng cho các khách hàng trung thành.
-         Quản lý chi tiết thông tin khách hàng (số điện thoại, biển số xe, nhật ký bảo hành bảo dưỡng xe của khách tại gara)
-         Báo cáo nhật ký thu chi hàng ngày, bất cứ khoảng thời gian nào
-         Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả của một hoặc nhiều đối tượng khách hàng.
-         Báo cáo tồn kho phụ tùng, hàng hóa
 
VIII. Quản lý hệ thống, phân quyền, bảo mật
 
Bảo mật
-         Tự động backup và phục hồi số liệu theo ngày hoặc backup theo ý muốn.
-         Dữ liệu luôn luôn được tự động backup dự phòng thường xuyên.
-         Dữ liệu được bảo mật theo cơ chế bảo mật của Microsoft SQL Server 2005.
-         Chỉ Admin mới có quyền can thiệp hệ thống dữ liệu và phân quyền sử dụng cho người dùng.
Phân quyền sử dụng
-         Phân quyền chức năng sử dụng theo nhóm người sử dụng hoặc từng người sử dụng.
-         Có thể phân quyền xem sửa xóa đến từng thành viên sử dụng phần mềm.
Tiện ích
-         Phần mềm hỗ trợ tất cả các loại font chữ nicode, vni, vntime, thư pháp …
-         Phần mềm có thể xuất trực tiếp ra excel, word, Pdf, mail.
-         Phần mềm có thể import các danh sách hàng hóa, khách hàng từ excel vào phần mềm.
-         Lưu nhật ký sử dụng phần mềm của tất cả các thành viên khi đăng nhập và sử dụng phần mềm.
-         In ấn liền nhiều phiếu thu, chi hoặc hóa đơn chỉ bằng một lệnh in.
-         Xuất ra các báo giá cho một hoặc nhiều khách hàng.
-         Lọc dữ liệu, báo cáo tự động và nhanh chóng theo nhiều tiêu chí.
-         Từ các báo cáo tổng hợp có thể xem ngược lại các hóa đơn hay phiếu thu, chi giúp cho việc kiểm tra số liệu dễ dàng nhanh chóng.

B. Công nghệ thiết kế sản phẩm
 • Ngôn ngữ thiết kế: C#.Net 2005, 2008.
 • Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2005, 2008.
C. Bảo hành bảo trì phần mềm
 • Nội dung bảo hành: Sửa lỗi chương trình nếu có phát sinh,hỗ trợ sử dụng khi vướng mắc.
 • Thời gian bảo hành: SSoft chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí và hỗ trợ sử dụng phần mềm trong thời gian 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu chương trình
 • Phương thức bảo hành:
  • Hướng dẫn người sử dụng sửa lỗi chương trình thông qua điện thoại, fax, hoặc email trong vòng (01) một giờ, kể từ khi nhận được thông báo của quý công ty
  • Bảo hành từ xa thông qua chương trình Teamviewer (với những khách hàng sử dụng WinXP/ Win Server, có đường truyền ADSL và có cài chương trình Teamviewer – chương trình Teamviewer do nhân viên SSOFT chịu trách nhiệm cài đặt)
  • Trực tiếp sửa chữa lỗi của chư­ơng trình tại Quý Công ty trong vòng 01 (một) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.
Liên hệ