Banner

Sổ đầu bài điện tử Mới

Giá: 2,000,000 VND / Phần mềm

  • 8,914
  • 12 tháng
  • Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • 15 ngày sau khi ký hợp đồng
  • Cài đặt miễn phí cho các cơ sở giáo dục

Nhà cung cấp

Mục đích

Quản lý chính xác thời gian đến trường và tan trường, thời gian đến muộn hoặc về sớm của sinh viên.
Hệ thống thể hiện cảnh báo sinh viên và cán bộ quản lý thấy được số tiết nghỉ từng sinh viên ở bất kì thời điểm nào, giúp cán bộ quản lý phản hồi kịp thời với  phụ huynh để kiểm tra và thông báo kịp thời trường hợp sinh viên sắp rơi vào tình trạng cấm thi do nghỉ quá số tiết quy định.

Các tính năng

Điểm danh: Hệ thống Quản lý giảng đường là hệ thống điểm danh trực tuyến, giảng viên khi dạy trên lớp sẽ điểm danh trực tiếp trên hệ thống.
Cập nhật nội dung giảng dạy: giảng viên có thể cập nhật nội dung giảng dạy trên hệ thống, cuối kỳ giảng viên có thể in từ hệ thống Lịch trình giảng dạy.
Quản lý điểm trên lớp trong suốt quá trình học: hệ thống quản lý toàn bộ điểm trong suốt quá trình học gồm điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành và điểm chuyên cần.
Hệ thống hỗ trợ tính năng nhóm học tập trong một lớp, và phân sinh viên vào các nhóm. Khi giảng viên cho điểm một nhóm, các thành viên trong nhóm sẽ được điểm tương ứng
Giảng viên có thể khai báo chi tiết các thông số của lớp học như: số lần kiểm tra, có điểm thực hành hay không, phân chia sinh viên thành các nhóm.
Hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý lớp học như: Nghỉ dạy, Dạy bù, Dạy bổ xung trực tiếp trên hệ thống
Hỗ trợ công tác quản lý các thông tin như: Vi phạm về thời gian lên lớp, Chưa nghi lịch trình giảng dạy, Danh sách các sinh viên vắng, Danh sách các sinh viên nghỉ học đã tới giới hạn mất tư cách.
Hệ thống cho phép phụ huynh và sinh viên xem được toàn bộ các thông tin về sinh viên như: thời gian học, phòng học, môn học, giáo viên giảng dạy, nội dung học tập, vắng hay đi học và các loại điểm
Hỗ trợ người sử dụng dùng các thiết bị di động làm việc với hệ thống.

Cài đặt miễn phí cho các cơ sở giáo dục

Thông tin liên hệ

Quản trị mạng – Đại học Dân lập Hải Phòng
36 Dân lập – Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng
Phone: 031 38600755
Email: hpu@hpu.edu.vn
Liên hệ