Banner

Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 110kVA/22kV – 2x63 MVA Mới

Giá: Liên hệ

  • 2,015
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • liên hệ

Nhà cung cấp

Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 110kVA/22kV – 2x63 MVA

- Hệ thống đường trong trạm, ngoài trạm;

- Hệ thống cấp, thoát nước;

-  Hệ thống tường rào, cổng trạm;

- Hệ thống móng máy biến áp, móng trụ đỡ thiết bị, móng cột chiếu sáng;

- Hệ thống móng ngoài trời, trong nhà điều khiển phân phối;

- Hệ thống cột, xà thép, trụ thép;

- Hệ thống móng trụ;

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy;

- Hệ thống nhà điều khiển phân phối;

- Hoàn thiện mặt bằng và rải đá nền trạm;

- Lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị điện, máy biến áp…

Liên hệ