FREE

Hồ sơ

Siêu thi lọc Đông Châu Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 07/10/2013 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Siêu thi lọc Đông Châu
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938141584
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính:
Số nhân viên: 20