FREE

Hồ sơ

Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 05/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Xem thêm Liên hệ

Phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo

Ngày đăng: 19/10/2012

Mã sản phẩm: MS330/02

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: Liên hệ trực tiếp

Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

Đóng gói: Liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Phần mềm Quản lý khiếu nại tố cáo được xây dựng theo Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo năm 2011, Thông tư 07/2011/TT-TTCP về hướng dẫn quy trình tiếp dân, Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ. Ngoài ra phần mềm có thể hỗ trợ in các đơn thư, mẫu biểu theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/06/2008, Thông tư 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 và Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/08/2010 của Thanh tra Chính phủ.
Các chức năng chính
  1.  Quản lý các vụ việc khiếu nại tố cáo theo các tiêu thức quản lý như quản lý đăng ký tiếp dân, quản lý tiếp dân, Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý phân loại các đơn thư và các tài liệu kèm theo đơn
  2.  Truyền các vụ việc trên mạng cục bộ đến các thành viên có trách nhiệm giải quyết trong cơ quan để xử lý giải quyết. Tạo điều kiện cho các thành viên theo dõi và xử lý vụ việc trên mạng.
  3. Tra cứu các vụ việc khiếu nại tố cáo trong cơ quan, tra cứu theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra. Xem nội dung các tài liệu liên quan nếu các tài liệu này đã được cập nhật và quản lý trong tệp
  4. Tổng hợp số liệu các báo cáo về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của từng đơn vị, thống kê các vụ việc đã, đang giải quyết và những vụ việc còn tồn, gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên, đơn vị cấp trên tổng hợp các báo cáo của các đơn vị cấp dưới.
Đặc tính kỹ thuật
Chạy trên mạng cục bộ (cho nhiều người cùng sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: PC 586, 350-400 MHz, 64MB RAM, 4 GB HDD. Chạy trong Win2x, WinXP  sử dụng font TCVN3(ABC) và Unicode
Khả năng sử dụng và dịch vụ hỗ trợ
- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhật dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
- Sử dụng tiện lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan đoàn thể và các doanh nghiệp. Sử dụng trong môi trường nhiều người dùng.