FREE

Hồ sơ

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng Công nghệ Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 19/06/2014 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: phòng học ngoại ngữ MTM01, phòng học đa năng AVLAB, hệ thống mô phỏng giao thông, hệ thống Mô phỏng lái tàu, các thiết bị thí nghiệm Xem thêm Liên hệ