Banner
Hướng dẫn đăng ký thành viên NGƯỜI MUA

Bước 1Truy cập vào Ndtex.vn. nhấp chuột vào mục “Đăng ký” nằm phía góc phải menu


Bước 2.  Điền tài khoản email để xác thực thông tin


Bạn sẽ có 3 sự lựa chọn:

·        Người mua

·        Người bán

·        Cả hai

Nếu bạn chọn “NGƯỜI MUA - Sau khi điền xong bạn ấn nút “Tiếp theo” hệ thống sẽ gửi thư yêu cầu kích hoạt qua địa chỉ Email mà bạn đã đăng ký.


Bạn truy cập email của mình và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn. Sau khi kích hoạt xong bạn hãy điền thông tin tài khoản và ấn vào nút “Cập nhật”

Chú ý:

Dầu * là bắt buộc

Email bạn sẽ không được thay đổi sau khi đăng nhập và mỗi email chỉ được đăng ký cho một tài khoản duy nhất tại Ndtex.vn.