Banner
 Ngày đăng: 29/06/2023
  Địa điểm lắp đặt:

Yealink RoomPanel Plus cho phép người dùng dễ dàng lên lịch và bắt đầu cuộc họp ngay từ đầu, loại bỏ sự cần thiết của nhiều màn hình và menu.iều này giúp người dùng dễ dàng nhanh chóng xác định và tham gia cuộc họp phù hợp. - Màn hình chống vân

Thời gian còn lại:
149 ngày
Công cụ tìm kiếm