Banner

Kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị cơ hội cho doanh nghiệp Nam Định

09/12/2020

Trong năm vừa qua Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ KH&CN đã phối hợp với Trung tâm Phát triển khoa học – công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Nhật Bản.

Xem thêm

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025: hình thành hệ sinh thái số

14/01/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành, phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, hình thành hệ sinh thái số trong Bộ. Theo đó, Kế hoạch gồm 05 danh mục dự án (Hạ tầng số, nền tảng số, phát triển dữ liệu, ứng dụng - dịch vụ, an toàn thông tin), 06 nhóm nhiệm vụ (Tổ chức, tuyên truyền, duy trì - vận hành hệ thống thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, số hóa, tổng kết - đánh giá).

Xem thêm