Banner

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR RỜI 50W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

• Đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt.

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR RỜI 30W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

• Đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt.

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR RỜI 50W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

• Đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt.

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR RỜI 70W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

•Dùng chiếu sáng khu vực không có điện hoặc khó khăn về điện lưới.

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR RỜI 100W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

•Dùng chiếu sáng khu vực không có điện hoặc khó khăn về điện lưới.

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR RỜI 120W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

•Dùng chiếu sáng khu vực không có điện hoặc khó khăn về điện lưới.

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR LIỀN 30W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

• Điều khiển từ xa bằng Remote, tích hợp cảm biến chuyển động.

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR LIỀN 35W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

• Điều khiển từ xa bằng Remote, tích hợp cảm biến chuyển động.

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HYBRID TẤM SOLAR LIỀN 40W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

• Đèn tích hợp sử dụng cả năng lượng mặt trời và điện lưới AC 220V, phù hợp lắp đặt những nơi ít nắng hoặc những nơi cần chiếu sáng 100%

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HYBRID TẤM SOLAR LIỀN 60W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

• Đèn tích hợp sử dụng cả năng lượng mặt trời và điện lưới AC 220V, phù hợp lắp đặt những nơi ít nắng hoặc những nơi cần chiếu sáng 100% 

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HYBRID TẤM SOLAR RỜI 70W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:58

• Đèn tích hợp sử dụng cả năng lượng mặt trời và điện lưới AC 220V, phù hợp lắp đặt những nơi ít nắng

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HYBRID TẤM SOLAR RỜI 100W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

• Đèn tích hợp sử dụng cả năng lượng mặt trời và điện lưới AC 220V, phù hợp lắp đặt những nơi ít nắng hoặc những nơi cần chiếu sáng

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HYBRID TẤM SOLAR RỜI 120W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

• Đèn tích hợp sử dụng cả năng lượng mặt trời và điện lưới AC 220V, phù hợp lắp đặt những nơi ít nắng hoặc những nơi cần chiếu sáng

ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 30W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt.

ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 50W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt.

ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 50W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt.

ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 70W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt

ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 90W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt.

ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 100W

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời hoạt động không cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng lắp đặt.

BỘ LƯU ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 21/06/2022 15:57

Sử dụng ở những nơi thường xuyên thiếu điện hoặc chưa có điện lưới.  

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.