Banner

Cửa nhôm cố định Mới

Giá: Liên hệ

  • 1,302
  • liên hệ
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • thỏa thuận
  • liên hệ

Nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật của sản phẩm cửa nhôm cố định:

TYPE

Clear size B1xH1xR
(mm)

Frame
BxH (mm)

Thin glass
T(mm)

Wall cut
WbxWhxR
(mm)

Material

Al

Glass

Gasket

DT6070

600x700
x50(100)

714x814

10-14

329x529
x72(100)

A6061T6

Tuoghned
glass

 
 
Leogrene

DT6080

600x800
x50(100)

714x914

10-14

429x629
x72(100)

DT8010

800x1000
x50(100)

914x1014

10-14

529x72
9x72(100)

Screw: Inox SU 304

Liên hệ