Banner

Máy co màng Mới

Giá: Liên hệ

  • Trung Quốc
  • MS290/15
  • Liên hệ trưc tiếp
  • Thỏa thuận
  • Thỏa thuận
  • Liên hệ trực tiếp
  • Không

Nhà cung cấp

Thông tin chi tiết:
Dùng để co màng các sản phẩm như chai bia, hộp thuốc … hình thức đẹp
Có nhiều kích thước phù hợp với các sản phẩm khác nhau
Sản phẩm mẫu:
Liên hệ