Banner

Bình Khí Hiệu Chuẩn CALGAZ

Giá: Liên hệ

 • Mỹ
 • Calib Gas
 • 12 tháng
 • Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Toàn quốc
 • có

Nhà cung cấp

Chai khí hiệu chuẩn CALGAZ được sử để hiệu chuẩn lại thiết bị đo, dò khí sử dụng lâu, không còn chính xác. Thiêt kế nhỏ gọn, nhẹ, tiện lợi, dễ sử dụng đồng thời vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất, Calgaz vẫn không ngừng tiến lên, cải tiến đổi mới từng ngày để đưa ra các sản phẩm mới khác.

Các loại Khí thông dụng:

Theo tỷ lệ thành phần % khí chuẩn khác nhau, chứa trong chai khí chuẩn tiêu chuẩn là 10L dưới áp suất 150 Bar

Theo tỷ lệ thành phần % khí tiêu chuẩn khác nhau, chứa trong các bình khí hiệu chuẩn tiêu chuẩn dung tích 40, 47, 50L dưới áp suất 150 – 200 Bar.

 • Bình khí hiệu chuẩn chứa 50% LEL Methane (CH4) / Air, Model 2AL
 • Bình khí chuẩn chứa 2.5% Carbon Dioxide (CO₂), Balance Nitrogen (N₂), 20.9% Oxygen (O₂)
 • Bình khí chuẩn chứa 25 PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 2.5% Methane (CH₄), 50 PPM Carbon Monoxide (CO), 12% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí hiệu chuẩn chứa Hydrogen Sulfide (H2S) 50 ppm balance air – Model 8AL
 • Bình khí chuẩn có chứa 25 PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 0.35% Pentane (C₅H₁₂), 100 PPM Carbon Monoxide (CO), 19% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí chuẩn chứa 25 ppm Hydrogen Sulfide (H₂S) và Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí hiệu chuẩn chứa 10 ppm Ethylene Oxide (C₂H₄O), Balance Nitrogen (N₂)
Liên hệ