Banner

Thiết bị lọc bụi túi vải Mới

Giá: Liên hệ

  • 666
  • MS419/02
  • Liên hệ
  • Thỏa thuận
  • Thỏa thuận

Nhà cung cấp

Đặc tính:
Năng suất của hệ thống hút lọc bụi: 250.000 m3/ h.
Nhiệt độ : 3500C.
Độ ẩm không khí : ≤ 15%
Hiệu suất hút lọc bụi: 99.8%
Chụp hút : Thu hồi bụi tại các điểm phát sinh bụi cục bộ
Hệ ống hút : Dẫn dòng khí có nồng độ bụi cao về thiết bị lọc bụi túi vải
Thiết bị lọc bụi tay áo: Tách và thu hồi bụi ra khỏi dòng khí bẩn
Hệ ống thoát khí sạch: Dẫn dòng khí sạch thải ra môi trường
Quạt hút : Tạo áp lực âm trên toàn hệ thống để hút khí bụi tại các chụp hút
Thông số kỹ thuật:

 
 
Liên hệ